JUDISTI:

1/ MM Masters Slovenska (25.4.) se odkládá.

2/ ME Msters v Řecku  (21. – 24.5.) se odkládá na podzim.

3/ MS Masters  (3. – 6.9.) zůstává v plánu – rozpis nebyl zatím vydán.

4/ MČR Masters + Kata (26.9. + 27.9.) – zatím zůstává v plánu (rozpis bude vydán v květnu).

Co dál???

  • Postavit se na váhu!
  • Zamyslet se!
  • Cvičit!

Koranovir společně přepereme!!!

Leave a Reply